Jógová terapia

Jógová terapia

V minulosti bola jóga vyučovaná medzi štyrmi očami - od učiteľa k žiakovi. Každý človek je jedinečný, na svete neexistujú dvaja ľudia s rovnakým odtlačkom prstov či telesnou konštitúciou,a preto je tento prístup nenahraditeľný. V súčasnosti máme k dispozícií množstvo skupinových lekcií, až si niekedy neviem vybrať. Na skupinovej lekcii však nie je možné vyhovieť individuálnym potrebám každého jednotlivca v skupine, čo je nevyhnutné na ceste k uzdraveniu a rovnováhe...A preto tu máme jógovú terapiu.

Joga ako taká prináša mnoho benefitov pre naše telo. Počas fyzickej praxe získavame energiu, naše telo sa stáva pružnejšie, myseľ sa skľudní, alebo máme proste len dobrý pocit a úsmev na tvári. Jógová terapia je holistický prístup, ktorý prepája prácu s telom, mysľou a dušou.

Dokonca aj moderná veda akceptuje, že mnohé ochorenia sa dostávajú do tela prostredníctvom stresu. Poznáme ich ako psychosomatické ochorenia. Väčšina ľudí zažíva denno-denne stresové situácie a jógová terapia je vynikajúci spôsob ako tento stres zredukovať. Stres je príčinou mnohých zdravotných problémov od bolestí hlavy, zažívacie problémy až po vážnejšie diagnózy ako diabetes či srdcové ochorenia. Jóga dokáže zmierniť tieto problémy a je vynikajúcim doplnkom k ostatným formám starostlivosti o seba a svoje zdravie. Je to silná medicína, ale výsledok nepríde zo dňa na deň. Jedná sa o kompletný celostný prístup, ktorý začína hlboko v našej mysli.

Princíp jógovej terapie je založený na teórii piatich tiel - „Pancha Kosha Tatwa“ (podľa Taittiriya Upanishad), a teda že ľudské telo nie je len jeden celok, ale je tvorené piatimi vrstvami, obalmi (pancha – päť, kosha – vrstva). Naše hmotné telo je vonkajšia vrstva a teda obal, ktorý pokračuje do jemnejších vrstiev energie a duchovného centra. Každá kóša je jedinečná, vibruje rôznymi rýchlosťami a prelína sa s ostatnými. Jógová terapia pracuje so všetkými 5 kóšami cez Asány (jogínske pozície), Pranajámu (cvičenia s dychom), Kriyu (očistné techniky), Dhyanu (meditáciu), relaxáciu a iné špeciálne techniky jógy s cieľom harmonizovať všetkých päť kóš, a tým zabezpečiť odstránenie všetkých ochorení a dosiahnutie plného zdravia, harmónie tela, mysle a duše.

Bez nzvupng

Začneme od najhrubšej vrstvy, nášho fyzického tela, ktoré vidíme, vieme sa ho dotknúť a postupne prejdeme až do nášho samotného jadra – Atman. Atman tvorí náš duchovný základ, naše skutočné ja, individuálne vedomie.

Annamaya kóša – telo fyzické

Keď sa pozriete na seba v zrkadle, pozeráte sa na svoju Annamaya kóšu. Je to jediná viditeľná vrstva, ktorej sa zároveň môžeme dotýkať, cítiť jej povrch, jej kvality. Táto kóša sa nachádza všade vôkol nás, či u živých organizmov, alebo neživých predmetov. Je tvorená z hmoty, z mäsa, kostí a tiež tkanív, ktoré spájajú naše svaly a orgány. Anna znamená jedlo, a teda táto vrstva je vyživovaná potravou. Je najhutnejšia zo všetkých kóš a jej energia sa premieňa do hmoty, pričom element zeme je dominantný. Zvyčajne je to práve táto kóša, ktorá ľudí pritiahne k jóge prostredníctvom fyzickej praxe – asán.  

Pranamaya kóša – telo vitálne

Druhou vrstvou nášho tela je Pranamaya kóša. Všetko živé má pránu, neživé veci majú tiež pránu, avšak v spiacom režime. Čo je vlastne prána? Je to energia, tvorí všetko vôkol nás, je to základný prvok celého vesmíru, je v každej našej bunke, ale nemôžeme ju vidieť. Telo bez prány je telom bez života. Tu už prechádzame z hrubej hmoty do jemnejších vrstiev. Nemôžme ju chytiť ako naše hmotné telo, ale vieme ju cítiť. Prána v našom tele prúdi cez energetické kanáliky nádí, podľa toho, kde ju práve najviac potrebujeme. Prechádza našim imunitným systémom a dostáva sa tam, kde naše telo v ten moment potrebuje. Ak máme nedostatok alebo nadbytok prány, objaví sa ochorenie.  

Manomaya kóša – telo mentálne

Ďalšiu vrstvu by sme mohli nazvať emočnou. Tvoria ju naše pocity, zmysly a emócie. Jedná sa o pudové konanie, je prítomné ako u človeka tak i u zvierat. U neživých predmetov je Manomaya kóša prítomná, ale podobne ako pri Pranamaya kóši je v spiacom režime. Cez túto kóšu vnímame svet cez pozitívny pocit – páči sa mi a negatívny – nepáči sa mi. Balansujeme v protikladoch radosti a bolesti, čo je v konečnom dôsledku zodpovedné za náš vnútorný pocit šťastia či nešťastia. Jednoduchým príkladom by mohol byť kúsok čerstvého lákavého koláčika na tanieri pred nami o 10 večer. Celý deň sa snažíme dodržiavať diétu, aby sme sa dostali do leta do formy, ale naša chuť, tichý vnútorný hlas „páči sa mi“ nám vraví, že veď jeden kúsok si dať môžeš. Takú chuť naň máš, neublíži ti to, od zajtra si sladké nedáš, ale dnes ešte spravíme výnimku a podobne. Chvíľu odolávate, ale nakoniec chuť zvíťazí J Presne ako zvieratko, ktoré keď zbadá svoju potravu, bez kontroly ju zje, lebo má na ňu chuť, vedie ho jeho pud, pocit hladu, nepremýšľa nad inými okolnosťami. Manomaya kóša je ovládaná našou nižšou mysľou. Mnoho ľudí uviazne v tejto vrstve, ich myseľ a emócie ich tam držia. V takom prípade je vhodná prax pranajámy (dýchacie cvičenia) alebo pratjahára (uvedomenie si vlastnej mysle prostredníctvom kontroly zmyslov).

V Patandžaliho sutrach je uvedené:

„Yogash chitta vritti nirodhah. Tada drashtuh svarupe avasthanam“, preložené Swamim Jnaneshavara Bharati ako „Yoga is the mastery of the activities of the mind-field. Then the seer rests in its true nature.“

Jóga nás učí ovládať a skrotiť našu myseľ a tým spoznávame svoje práve ja a podstatu. 

Vijnamaya kóša – múdrosť

Je vrstvou múdrosti, našej vyššej mysli. Ak by sme sa mali vrátiť k príkladu s koláčom, tak po dlhšom uvažovaní, či zjesť alebo nezjesť kúsok o 10 večer by sme dospeli k zápornej odpovedi a odložili koláč radšej na ráno. Uvedomíme si, že by sa nám ťažko zaspávalo a zmarili by sme predošlé úsilie diéty. Práve táto kóša nás odlišuje od zvierat (neživé veci, rastliny či zvieratá majú Vijnamayu kóšu v spiacom režime). Emócie nás občas zavedú nesprávnym smerom, a práve ona múdrosť nám pomôže sa vrátiť späť na správnu cestu. Rozlišuje čo je pre nás dobré a zlé, správne a nesprávne, či užitočné a zbytočné. Môžeme ju nazvať schopnosťou správne sa rozhodnúť či dospieť k záveru, je to naše „buddhi“ – vlastnosť vyššej mysle (odvodené od „budh“ čo znamená prebudiť sa/porozumieť). Vijnamaya kóša je u ľudí rozvinutá na rôznych úrovniach, vieme s ňou pracovať. Tak ako pri asánach precvičujeme naše telo, vieme precvičovať aj našu myseľ a to štúdiom filozofie, praktikovaním dharány či dhyány (obe súčasťou Patandžaliho 8-dielnej cesty jogy).  

Ánandamaya kóša – blaženosť

Je naša najjemnejšia vrstva, blažená vrstva našej existencie, duchovné či kauzálne telo. Je prepojená s našim podvedomím či nad-vedomím. Len keď sa prepojí naša vyššia myseľ s podvedomím, ocitneme sa v skutočnej prítomnosti. Neovplyvňujú ju žiadne emócie ako bolesť, smútok či vzrušenie. Je to stav harmónie a dokonalosti. Skutočný mier sa nachádza na úrovni Ánandamaya kóše. Dosiahnuť tento stav sú schopní len ľudia, a to prostredníctvom ich intelektu. Každý človek tento stav čas od času zažíva, avšak zvyčajne sa jedná len o krátku chvíľu. Je to pocit úplného naplnenia, napríklad keď prvý krát zbadáte svoje dieťa, celú myseľ a srdce odovzdáte činnosti ktorá vás naplňuje, stratíte pojem o čase, ste len a len v tejto chvíli....Tento stav nie je možné trvalo udržať, a to vďaka našej mysli a jej úskaliam. Svätí či seba-realizovaní ľudia dosiahli tento stav, a zároveň tým dosiahli Samádhi (8.a posledný stupeň Patandžaliho cesty jógy)

Jógová terapienás nelieči, ale harmonizuje naše telo. Jednotlivé vrstvy nemôžeme oddeľovať. Preto na nás pozerá ako na celistvú bytosť. Zladením jednotlivých vrstiev do harmónie dosiahneme dokonalosť a šťastie na všetkých úrovniach.