Jin jóga

 "Jóga nie je work-out /posilňovanie, je to work-in / práca vo vnútri. A to je zmysel duchovnej praxe. Učiť sa, otvoriť naše srdcia a zamerať pozornosť na to, aby sme mohli vedieť čo už vieme a byť tým, kým už sme." Rolf Gates


"Musíte to zažiť, aby ste skutočne vedeli, o čom je Jin Jóga. Keď ju vyskúšate čo i len jeden krát, zistíte, že doteraz ste robili len polovicu asánovej praxe." Bernie Clark
Jin Jóga

Jin jóga je pre všetkých, nezáleží na veku, či sa jóge venujete dlhodobo alebo ste začiatočník. Jin jóga je relatívne nový jógový prístup, je protipólom jangovým štýlom jógy (ashtanga, hatha, vinyasa, power...), ktoré sa primárne zameriavajú na prácu so svalmi a ich posilnenie. Vznikla prepojením tradičnej jógy a taoizmu, preto v jin jóge prepájame prácu s telom a prúdením energie čchi v meridánoch. Jin a Jang nájdeme všade vôkol nás na každej úrovni. Jin predstavuje stabilitu, nehybnosť, zatiaľ čo jang sa považuje za premenlivý a pohyblivý. Jin a jang vždy existujú spoločne, jeden bez druhéh nie je. Jin jóga skvele dopĺňa dynamickú jang stránku, nie len v cvičení, ale aj v živote.

Pre jinovú prax je charakteristická dlhá, statická výdrž v pozíciách, ktoré sa prevažne dejú na podložke so zámerom uvoľniť svalstvo a smerovať k myofasciálnemu uvoľneniu. V pozícií dostávame možnosť nechať odísť akékoľvek napätia, a ísť k svojej podstate, meditovať, uvoľniť nahromadené emócie a myšlienky, len ich odovzdať a nájsť pokoj. Pozorujeme náš dych, jeho plynulosť, fyzické a psychické zmeny, ktoré sa odohrávajú v našom tele.

Tajomstvo jin jógy spočíva v dĺžke zotrvania v jednotlivých pozíciách a uvoľnení jangových štruktúr (svaly) tak, aby mohlo dôjsť k pôsobeniu v hlbšej štruktúre (spojivové tkanivo). Dôraz v jin jóge sa kladie na spojivové tkanivá (väzy, šľachy, kĺby, fascie) , ktoré poskytujú telu stabilitu a energiu (prúdiaca čchi prostredníctvom meridián v našom tele). Fascie sú vláknité spojivové štruktúry, ktoré spájajú všetky svaly, orgány a tkanivá do jedného kompaktného celku. Majú vplyv na náš pohyb, držanie tela, stav organizmu a svalového aparátu. Vďaka jin jóge dosiahneme pocit ľahkosti a priestoru tela, jin jóga jemne predlžuje spojivá, stimuluje kĺby a zlepšuje ich flexibilitu.

Jin jóga je prepojená s taoizmom a tradičnou čínskou medicínou teda pracuje s piatimi elementami - voda, drevo, oheň, zem a kov. Každý element je spojený s orgánom, ku ktorému prislúcha meridián. Meridiány sú energetické dráhy v našom tele, cez ktoré prúdi energia – čchi. Cieľom je zladiť našu pozornosť s prúdením tejto energie, a naučiť sa pracovať s energiou. V tele máme 12 hlavných meridánov, ktoré vedú energiu k orgánom tela, tkanivám a povrchu tela.

V jin jóge sa uplatňujú 4 základné princípy.

Hranica komfortu

Bod, ktorý v jin jóge chceme dosiahnuť. Jin jóga nie je restoratívna jóga, a i keď sa na prvý pohľad môže zdať, že sa nič nedeje a staticky ležíme na podložke, ono sa toho deje veľa!

Čas

Je mimoriadne dôležitý, v pozícií zostávame 3-7 minút, záleží od konkrétneho tvaru a úrovne praxe

Nehybnosť

V momente, keď zaujmeme pozíciu, prispôsobíme si ju tak, aby sme v nej mohli zotrvať dlhší čas. Na pomoc nám slúžia pomôcky ako bloky, bolster, deka či pás.

Uvoľnenie

Po vstúpení do pozície nastáva uvoľnenie svalov, čím podporíme prítok energie a výživy do spojivových tkanív.

Jin jóga nás učí stíšiť myseľ, počúvať svoje telo, odložiť akékoľvek očakávania a svoje ego. Môže nám uvoľniť zablokované emócie, to čo sme potlačili či vytesnali. V mysli sme tieto emócie síce potlačili, ale nespracovali, a tak ich energia zostáva uväznená v tele. Každý orgán je spojený s inou emóciou. Uvoľňujeme a púšťame nespracované emócie, a necháme odísť všetko, čo nás brzdí a ťaží. Jin jóga nás vezme,. na hranicu nášho komfortu. Táto hranica nie je len fyzická, ale aj mentálna a emocionálna. Hranica komfortu môže byť každý deň inde, tak ako naše telo, myseľ a pocity sú každý deň iné. Nemôžeme naše telo nútiť za každú cenu do pozície. Môžeme sa snažiť pozícií priblížiť a potom trpezlivo čakať. Sila jin jógy je v čase. Aby sa spojivové tkanivo prispôsobilo jemnému napätiu vyžaduje čas, nedá sa to vynechať či predbehnúť. Netreba sa za každú cenu tlačiť do pozície hlbšie a hlbšie, niekedy musíme akceptovať to, kde práve sme. Na druhý deň možno budeme úplne inde. A to je prijatie, ktoré nás jin jóga učí. Prijmime tieto zmeny do nášho života.

Jin jóga pre zdravý chrbát

Online lekcia jin jógy na uvoľnenie chrbátu, príjemné natiahnutie celého tela, relax a stíšenie.