O joge

Vinyasa joga

Copy of _SVA5646jpg

Vinyasa joga je tak trochu fenomén posledných rokov, jogového boomu. Napriek tomu, že joga je predsa len jedna, rozvrhy mnohých jogových štúdií vyzerajú ako slovník cudzích slov. Síce je v každom názve slovo joga, ale inak kto sa v tom má vyznať? Tak teda vinyasa.

Doslovne by sme mohli slovo vinyasa preložiť ako „umiestniť špeciálnym spôsobom“.

Vi=spôsob, Nyasa=umiestniť.

Iný výklad rozdeľuje slovo na Vin=metóda a Yasa=akcia.

V oboch prípadoch teda slovo vinyasa môžeme chápať ako špecifický sled pohybov či pozícií. Synonymum vinyasy je „flow“ či plynutie. Náš dych plynie v rytme nášho pohybu, každá pozícia je prepojená s nádychom a výdychom. Vinyasa tiež znamená prepojenie pozícií dosky – Kumbhakasana, následným klikom - Chaturanga Dandsana, hore pozerajúcim psom - Urdhva Mukha Svanasana a dole pozerajúcim psom / Adho Mukha Svanasana. Táto mini sekvencia nás sprevádza počas celej lekcie. To je však jediná istotka tohto jogového štýlu. Na rozdiel od napríklad Ashtanga jogy (kde síce môžeme nájsť pôvod vinyasy), ktorá má pevne predpísaný sled pozícií a zväčša sa praktikuje mysore štýlom a teda každý účastník hodiny praktikuje sekvenciu svojim tempom, na svojej úrovni za asistencie učiteľa, hodina vinyasy je každý raz iná. Čo inštruktor, to vinyasa.  Z vlastnej skúsenosti či už ako študenta, ale aj inštruktora to môžem potvrdiť. Hodina vinyasy odzrkadľuje momentálne rozpoloženie inštruktora, jeho náladu či pocity, lekcie nikdy nie sú rovnaké. Nenechajte sa vyviesť z miery keď po prvej hodine navštívite hodinu druhú, a bude úplne iná.

Vinyasa je tiež hravosť. Napriek tomu, že základ lekcie tvorí pozdrav slnku a jeho variácie, nuda z opakovania nehrozí. Každý flow je iný, tam letí ruka, tam zas noha, tu preskočíme a nezabúdaj na dych! Nie, nechcem vás strašiť tempom, ale pravdou je, že vinyasa je dynamická. Prvé lekcie možno budú náročnejšie, keď sa však dostatočne uvoľníte, započúvate do hlasu inštruktora, vrátite späť k svojmu dychu, všetko do seba zapadne a dostane zmysel. Vinyasa je tanec na vlne dychu, lekciu môže tvoriť jedna dlhá zostava, ktorá sa počas hodiny rozvíja, ale tiež aj kratšie zostavy, ktoré sú navzájom prepojené.

Asány na seba nadväzujú v závislosti na dýchaní. Celou lekciou nás vedie dych ujjayi (udžají) – dych víťazov, ktorý sa počuteľne nesie celým priestorom, znie ako šum mora, ale predovšetkým rozprúdi energiu v našom tele. Ujjayi je technika dychu, prostredníctvom ktorej celú našu pozornosť vedieme k jednému bodu –dychu. Jedná sa o hlboký nádych a výdych, dýchame len nosom, pričom ako keby sme vyslovovali slabiku „ha“ cez zavreté ústa a snažili sa ju vtesnať do úzkej štrbinky v zadnej časti hrdla. Nikto učený z neba nespadol, a táto technika vyžaduje určitú prax, ale tréningom a koncentrovaním pozornosti na svoj dych to postupne zvládnete. Preto sa inštruktor mnohokrát počas hodiny opakuje a pripomína význam dychu, ktorý počas vinyasy vnímame ozaj intenzívne. Joga nie je len o asánach, preto je dôležité vedieť, kedy prestať. Ak je dych plytký, nerytmický či zrýchlený je treba zjemniť a spomaliť, aby aj naša myseľ nebola chaotická. Až keď je naša myseľ kľudná a dych rytmický, je vhodné pokračovať s náročnejšími pozíciami.

V momente, keď prepojíme dych s pohybom, naša myseľ sa odpútava od akýchkoľvek vonkajších rozptýlení. Kam ide náš dych, smeruje aj naša myseľ, prehlbuje sa koncentrácia v jednotlivých pozíciách. Tvoríme jednotu tela, mysle a duše, meditujeme v pohybe. Pri vinyasa joge sa učíme uvedomovať si svoj dych, prebúdzame zmysly, svaly sa stanú nie len pružnejšie ale aj silnejšie. Dynamickejšie tempo hodiny zahreje telo a rozprúdi v ňom teplo, čím dochádza k lepšiemu vylučovaniu toxínov z tela a zároveň rozprúdi náš metabolizmus, zlepšuje imunitu a celkovo posilňuje organizmus. Má pozitívny vplyv na stres či napätie, takže okrem prečistenia organizmu prečistíme aj hlavu a navyše nás nabije novou dávkou energie.

Jogová terapia

Copy of _SVA5715jpg

Joga ako taká prináša mnoho benefitov pre naše telo. Počas fyzickej praxe získavame energiu, naše telo sa stáva pružnejšie, myseľ sa skľudní, alebo máme proste len dobrý pocit a úsmev na tvári. Jógová terapia je holistický prístup, ktorý prepája prácu s telom, mysľou a dušou.

Dokonca aj moderná veda akceptuje, že mnohé ochorenia sa dostávajú do tela prostredníctvom stresu. Poznáme ich ako psychosomatické ochorenia. Väčšina ľudí zažíva denno-denne stresové situácie a jógová terapia je vynikajúci spôsob ako tento stres zredukovať. Stres je príčinou mnohých zdravotných problémov od bolestí hlavy, zažívacie problémy až po vážnejšie diagnózy ako diabetes či srdcové ochorenia. Jóga dokáže zmierniť tieto problémy a je vynikajúcim doplnkom k ostatným formám starostlivosti o seba a svoje zdravie. Je to silná medicína, ale výsledok nepríde zo dňa na deň. Jedná sa o kompletný celostný prístup, ktorý začína hlboko v našej mysli.

Princíp jógovej terapie je založený na teórii piatich tiel - „Pancha Kosha Tatwa“ (podľa Taittiriya Upanishad), a teda že ľudské telo nie je len jeden celok, ale je tvorené piatimi vrstvami, obalmi (pancha – päť, kosha – vrstva). Naše hmotné telo je vonkajšia vrstva a teda obal, ktorý pokračuje do jemnejších vrstiev energie a duchovného centra. Každá kóša je jedinečná, vibruje rôznymi rýchlosťami a prelína sa s ostatnými. Jógová terapia pracuje so všetkými 5 kóšami cez Asány (jogínske pozície), Pranajámu (cvičenia s dychom), Kriyu (očistné techniky), Dhyanu (meditáciu), relaxáciu a iné špeciálne techniky jógy s cieľom harmonizovať všetkých päť kóš, a tým zabezpečiť odstránenie všetkých ochorení a dosiahnutie plného zdravia, harmónie tela, mysle a duše.

Bez nzvupng

Začneme od najhrubšej vrstvy, nášho fyzického tela, ktoré vidíme, vieme sa ho dotknúť a postupne prejdeme až do nášho samotného jadra – Atman. Atman tvorí náš duchovný základ, naše skutočné ja, individuálne vedomie.

Annamaya kóša – telo fyzické

Keď sa pozriete na seba v zrkadle, pozeráte sa na svoju Annamaya kóšu. Je to jediná viditeľná vrstva, ktorej sa zároveň môžeme dotýkať, cítiť jej povrch, jej kvality. Táto kóša sa nachádza všade vôkol nás, či u živých organizmov, alebo neživých predmetov. Je tvorená z hmoty, z mäsa, kostí a tiež tkanív, ktoré spájajú naše svaly a orgány. Anna znamená jedlo, a teda táto vrstva je vyživovaná potravou. Je najhutnejšia zo všetkých kóš a jej energia sa premieňa do hmoty, pričom element zeme je dominantný. Zvyčajne je to práve táto kóša, ktorá ľudí pritiahne k jóge prostredníctvom fyzickej praxe – asán.  

Pranamaya kóša – telo vitálne

Druhou vrstvou nášho tela je Pranamaya kóša. Všetko živé má pránu, neživé veci majú tiež pránu, avšak v spiacom režime. Čo je vlastne prána? Je to energia, tvorí všetko vôkol nás, je to základný prvok celého vesmíru, je v každej našej bunke, ale nemôžeme ju vidieť. Telo bez prány je telom bez života. Tu už prechádzame z hrubej hmoty do jemnejších vrstiev. Nemôžme ju chytiť ako naše hmotné telo, ale vieme ju cítiť. Prána v našom tele prúdi cez energetické kanáliky nádí, podľa toho, kde ju práve najviac potrebujeme. Prechádza našim imunitným systémom a dostáva sa tam, kde naše telo v ten moment potrebuje. Ak máme nedostatok alebo nadbytok prány, objaví sa ochorenie.  

Manomaya kóša – telo mentálne

Ďalšiu vrstvu by sme mohli nazvať emočnou. Tvoria ju naše pocity, zmysly a emócie. Jedná sa o pudové konanie, je prítomné ako u človeka tak i u zvierat. U neživých predmetov je Manomaya kóša prítomná, ale podobne ako pri Pranamaya kóši je v spiacom režime. Cez túto kóšu vnímame svet cez pozitívny pocit – páči sa mi a negatívny – nepáči sa mi. Balansujeme v protikladoch radosti a bolesti, čo je v konečnom dôsledku zodpovedné za náš vnútorný pocit šťastia či nešťastia. Jednoduchým príkladom by mohol byť kúsok čerstvého lákavého koláčika na tanieri pred nami o 10 večer. Celý deň sa snažíme dodržiavať diétu, aby sme sa dostali do leta do formy, ale naša chuť, tichý vnútorný hlas „páči sa mi“ nám vraví, že veď jeden kúsok si dať môžeš. Takú chuť naň máš, neublíži ti to, od zajtra si sladké nedáš, ale dnes ešte spravíme výnimku a podobne. Chvíľu odolávate, ale nakoniec chuť zvíťazí J Presne ako zvieratko, ktoré keď zbadá svoju potravu, bez kontroly ju zje, lebo má na ňu chuť, vedie ho jeho pud, pocit hladu, nepremýšľa nad inými okolnosťami. Manomaya kóša je ovládaná našou nižšou mysľou. Mnoho ľudí uviazne v tejto vrstve, ich myseľ a emócie ich tam držia. V takom prípade je vhodná prax pranajámy (dýchacie cvičenia) alebo pratjahára (uvedomenie si vlastnej mysle prostredníctvom kontroly zmyslov).

V Patandžaliho sutrach je uvedené:

„Yogash chitta vritti nirodhah. Tada drashtuh svarupe avasthanam“, preložené Swamim Jnaneshavara Bharati ako „Yoga is the mastery of the activities of the mind-field. Then the seer rests in its true nature.“

Jóga nás učí ovládať a skrotiť našu myseľ a tým spoznávame svoje práve ja a podstatu. 

Vijnamaya kóša – múdrosť

Je vrstvou múdrosti, našej vyššej mysli. Ak by sme sa mali vrátiť k príkladu s koláčom, tak po dlhšom uvažovaní, či zjesť alebo nezjesť kúsok o 10 večer by sme dospeli k zápornej odpovedi a odložili koláč radšej na ráno. Uvedomíme si, že by sa nám ťažko zaspávalo a zmarili by sme predošlé úsilie diéty. Práve táto kóša nás odlišuje od zvierat (neživé veci, rastliny či zvieratá majú Vijnamayu kóšu v spiacom režime). Emócie nás občas zavedú nesprávnym smerom, a práve ona múdrosť nám pomôže sa vrátiť späť na správnu cestu. Rozlišuje čo je pre nás dobré a zlé, správne a nesprávne, či užitočné a zbytočné. Môžeme ju nazvať schopnosťou správne sa rozhodnúť či dospieť k záveru, je to naše „buddhi“ – vlastnosť vyššej mysle (odvodené od „budh“ čo znamená prebudiť sa/porozumieť). Vijnamaya kóša je u ľudí rozvinutá na rôznych úrovniach, vieme s ňou pracovať. Tak ako pri asánach precvičujeme naše telo, vieme precvičovať aj našu myseľ a to štúdiom filozofie, praktikovaním dharány či dhyány (obe súčasťou Patandžaliho 8-dielnej cesty jogy).   

Ánandamaya kóša – blaženosť

Je naša najjemnejšia vrstva, blažená vrstva našej existencie, duchovné či kauzálne telo. Je prepojená s našim podvedomím či nad-vedomím. Len keď sa prepojí naša vyššia myseľ s podvedomím, ocitneme sa v skutočnej prítomnosti. Neovplyvňujú ju žiadne emócie ako bolesť, smútok či vzrušenie. Je to stav harmónie a dokonalosti. Skutočný mier sa nachádza na úrovni Ánandamaya kóše. Dosiahnuť tento stav sú schopní len ľudia, a to prostredníctvom ich intelektu. Každý človek tento stav čas od času zažíva, avšak zvyčajne sa jedná len o krátku chvíľu. Je to pocit úplného naplnenia, napríklad keď prvý krát zbadáte svoje dieťa, celú myseľ a srdce odovzdáte činnosti ktorá vás naplňuje, stratíte pojem o čase, ste len a len v tejto chvíli....Tento stav nie je možné trvalo udržať, a to vďaka našej mysli a jej úskaliam. Svätí či seba-realizovaní ľudia dosiahli tento stav, a zároveň tým dosiahli Samádhi (8.a posledný stupeň Patandžaliho cesty jógy) 

Jógová terapienás nelieči, ale harmonizuje naše telo. Jednotlivé vrstvy nemôžeme oddeľovať. Preto na nás pozerá ako na celistvú bytosť. Zladením jednotlivých vrstiev do harmónie dosiahneme dokonalosť a šťastie na všetkých úrovniach.

Jin joga

Catepillarpng

Jin jóga je určená pre všetkých, nezáleží na veku, či sa jóge venujete dlhodobo alebo ste začiatočník. Jin jóga je relatívne nový jógový prístup, je protipólom jangovým štýlom jógy (ashtanga, hatha, vinyasa, power...), ktoré sa primárne zameriavajú na prácu so svalmi a ich posilnenie. Jin a Jang nájdeme všade vôkol nás na každej úrovni. Jin predstavuje stabilitu, nehybnosť, zatiaľ čo jang sa považuje za premenlivý a pohyblivý. Jin a jang vždy existujú spoločne, jeden bez druhéh nie je. Jin jóga skvele dopĺňa dynamickú jang stránku, nie len v cvičení, ale aj v živote.

Pre jinovú prax je charakteristická dlhá, statická výdrž v pozíciách, ktoré sa prevažne dejú na podložke s cieľom uvoľnenia svalov a myofasciálneho uvoľnenia. V pozícií dostávame možnosť nechať odísť akékoľvek napätia, a ísť k svojej podstate, meditovať, uvoľniť nahromadené emócie a myšlienky, len ich odovzdať a nájsť pokoj. Pozorujeme náš dych, jeho plynulosť, fyzické a psychické zmeny, ktoré sa odohrávajú v našom tele.

Tajomstvo jin jógy spočíva v dĺžke zotrvania v jednotlivých pozíciách a uvoľnení jangových štruktúr (svaly) tak, aby mohlo dôjsť k pôsobeniu v hlbšej štruktúre (spojivové tkanivo). Dôraz v jin jóge sa kladie na spojivové tkanivá (väzy, šľachy, kĺby, fascie) , ktoré poskytujú telu stabilitu a energiu (prúdiaca čchi prostredníctvom meridián v našom tele). Fascie sú vláknité spojivové štruktúry, ktoré spájajú všetky svaly, orgány a tkanivá do jedného kompaktného celku. Majú vplyv na náš pohyb, držanie tela, stav organizmu a svalového aparátu. Meridiány majú pôvod v taoisme a tradičnej čínskej medicíne. Sú to dráhy v našom tele, cez ktoré prúdi energia – čchi. Cieľom je zladiť našu pozornosť s prúdením tejto energie, a naučiť sa pracovať s našou energiou. V tele máme 12 hlavných meridánov, ktoré vedú energiu k orgánom tela, tkanivám a povrchu tela.

V jin jóge sa uplatňujú 4 základné princípy.

Nehybnosť: v momente, keď zaujmeme pozíciu, prispôsobíme si ju tak, aby sme v nej mohli zotrvať dlhší čas. Na pomoc nám slúžia pomôcky ako bloky, bolster, deka či pás.

Relaxácia: po vstúpení do pozície nastáva uvoľnenie svalov, a tým podporiť prítok energie a výživy do spojivových tkanív.

Čas: je mimoriadne dôležitý, v pozícií zostávame 3-7 minút, záleží od konkrétneho tvaru a úrovne praxe. Posledným a veľmi dôležitým princípom je

Hranica komfortu : bod, ktorý v jin jóge chcem dosiahnuť. Jin jóga nie je restoratívna jóga, a i keď sa na prvý pohľad môže zdať, že sa nič nedeje a staticky ležíme na podložke, ono sa toho deje veľa!

Jin jóga nás učí stíšiť myseľ, počúvať svoje telo, odložiť akékoľvek očakávania a svoje ego, hľadať rovnováhu, nájsť pokoru. Jin jóga nás vezme na hranicu nášho komfortu. Táto hranica nie je len fyzická, ale aj mentálna a emocionálna. Hranica komfortu môže byť každý deň inde, tak ako naše telo, myseľ a pocity sú každý deň iné. Nemôžeme naše telo nútiť za každú cenu do pozície. Môžeme sa snažiť pozícií priblížiť a potom trpezlivo čakať. Sila jin jógy je v čase. Aby sa spojivové tkanivo prispôsobilo jemnému napätiu vyžaduje čas, nedá sa to vynechať či predbehnúť. Netreba sa za každú cenu tlačiť do pozície hlbšie a hlbšie, niekedy musíme akceptovať to, kde práve sme. Na druhý deň možno budeme úplne inde. Prijímanie je JIN, prijmime tieto zmeny.